Bizbook v2.1


Në versionin e ri të Bizbook.al shtohet:

- Bëj shokë.
- Grup Chat.
- Më tepër biznese të regjistruara.
- Shtohen kategoritë startup, website, aplikacion.