Bizbook v2.0


Versioni i dytë i Bizbook.al ka këto modifikime të reja për Nëntor 2017:

- Rregullim për mobile apo tableta.
- Dizajn i ri dhe më i thjeshtë.
- Në faqen e parë shfaqen kategoritë dhe personat apo bizneset mund të regjistrohen direkt.
- Shtimi i ë dhe ç për gjuhën shqipe.
- Shtimi i përshkrimit të bizneseve.

- Shtimi i butonit "Gjej Shokë" për akauntet e personave.
- Rregullimi i pikës tek linket e bizneseve dhe blogu.