Bizbook v1.2


Versioni i ri për Tetor 2017 i Bizbook.al ka këto rregullime:

- Vendosja e emailit në qëndër.
- Emrat e bizneseve me gërma të mëdha.
- Rregullimi i pëlqimeve në bazë të akauntit.
- Rregullimi i fotos të akauntit të bizneseve.
- Rregullimi për kategoritë me dy ose më tepër fjale.
- Fshehja e informacioneve si nr cel dhe website nese nuk ka.
- U shtua butoni per te shperndare faqen e biznesit ne Facebook.
- Kerkimi i bizneseve me emer direkt ne search si dhe i kategorive.
- Kompresimi i imazheve ekzistuese per te gjitha bizneset. (10/17/2017)
- Transformimi i butonit tek harta ne momentin e regjistrimit te biznesit.
- Fshehja e hartes per bizneset qe nuk kane vendodhje ose qe nuk e kane vendosur.
- Shfaqja e fotos se biznesit tek profili si dhe butoni qe dergon tek faqja e biznesit.
- Vendosja e pikes ne harte si dhe shfaqja e rrezes rreth biznesit nese ka nje rreze perkatese.